تحقیق مقاله تفاوت های حقوقی بین زن و مرد

مشخص نشده
مشخص نشده
17
word
123 KB
6893
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله تفاوت های حقوقی بین زن و مرد

  امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم . در این مقاله ما موارد زیر را به ترتیب بررسی می کنیم :

  1- تفاوتهایی که بین زن و مرد در ق.م.ا قرار دارد . 2- مفهوم مواد قصاص ودیه در ق.م.ا ایران 3- آفرینش زن 4- نگاهی به زن در ادوار تاریخ 1-4 حقوق زنان در اسناد بین المللی 5- تقسیم بندی مطالب در دو مقوله قصاص و دیه 1-5 قصاص الف – قصاص از نظر فقهای اهل سنت / دلائل این گروه از فقها

  ب – قصاص از نظر فقهای امامیه / دلائل این گروه از فقها

  2-5 قصاص اعضا و جوارح 3-5 دیه در فقه اهل سنت وشیعه

  6- نظر اساتید و علمای مؤخر 7- نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده 8- نتیجه گیری

  2- تفاوتهایی که بین زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد :

  در ق.م.ا ایران بین زن ومرد در چهار چیز تفاوت وجود دارد :

  1- زمان مسؤلیت کیفری :

  اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول شناختن فرد در مقابل جرمی که انجام می دهد است در م 41 ق.م.ا گفته که اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند و درتبصره 1 ماده مذکور عنوان کرده که منظور از طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم م 1210 سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری وبرای دختران 9 سال تمام قمری است .

  2- شهادت زن در دادگاه :

  دومین تفاوت موجود در ق.م.ا این است که زن ومرد در شهادت دادن در دادگاه با هم اختلاف دارند . مثلاً در بعضی موارد با شهادت زن اصولاً جرائم قابل اثبات نیست. (ماده 119،153،137،170،237،199،189،) و در بعضی موارد هم شهادت دو زن با شهادت یک مرد قابل اثبات است. ماده 74،75

  3- دیه :

  دیه از جمله وجه تمایز هایی است که بین جنس مذکر و مونث در ق.م.ا ایران وجود دارد در ماده 300 بیان می دارد دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .

  4- قصاص :

  در مورد قصاص بین زن و مرد تفاوت وجود دارد بدین معنی که اگر زنی از روی عمد (عمداً) مردی را به قتل رساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل می رساند در صورتی قصاص می شود که خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند .

  حال در این مقاله همانطوری که در مقدمه آن ذکر کردیم از بررسی شماره 1و2 خود داری می کنیم و شماره 3و4 آن را بخوبی شکافته ومورد بررسی قرار می هیم .

  3- مفهوم مواد قصاص و دیه در ق.م.ا :

  در مورد مفهوم قصاص می توان گفت که قصاص یکی از آن 5 جمله مجازاتهایی است که در ماده 12 ق.م.ا ذکر شده است و در ماده 14 قانون مذکور در تعریف خود قصاص آمده است که : « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود که باید با جنایت او برابر باشد .» نکاتی را که می توان در مورد این ماده بیان کرد عبارتند از : 1- مستند شرعی قصاص آیه ی ( ولکم فی القصاص الحیاه یا اولی الباب ) است .

  2- قصاص رانباید با اعدام یکی دانست . مجازات سالب حیات یا اعدام از انواع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است در حالی که قصاص خودش یکی از 5 مجازات اصلی مندرج در م 12 است .

  3- قصاص فقط مخصوص قتل عمد و قطع عضو عمدی است اما اعدام درقوانین متفرقه مصادیق متعددی دارد .

  م 207 «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و ...»

  1- در اینجا منظور از مسلمان در ماده پنج حدود و قصاص { ماده 207ق.م.ا } مطلق مسلمان است خواه مرد باشد یا زن صغیر باشد یا کبیر .

  م 209 هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمان را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد .

  1- با توجه به این که فاضل دیه حق قاتل است و باید قبل از قصاص به او پرداخت شود ودر ملکیت وی استقرار پیدا کند می تواند از آن صرف نظر نماید و در این صورت اجرای قصاص بلامانع است . نظریه 1669/7- 29/11/1373 اداره حقوقی

  ماده 208 « هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت ، قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید .

  ماده 15 ق.م.ا در مورد تعریف دیه بیان می دارد که دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله تفاوت های حقوقی بین زن و مرد

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
تحقیق در مورد برابری دیه بین زن و مرد, تحقیق در مورد تساوی حقوقی بین زن و مرد, تحقیق در مورد تفاوت دیه, تحقیق در مورد تفاوت دیه مرد و زن, تحقیق در مورد تفاوت قصاص, تحقیق در مورد دیه زن, تحقیق در مورد شهادت زن در دادگاه, تحقیق در مورد قصاص, مقاله در مورد برابری دیه بین زن و مرد, مقاله در مورد تساوی حقوقی بین زن و مرد, مقاله در مورد تفاوت دیه, مقاله در مورد تفاوت دیه مرد و زن, مقاله در مورد تفاوت قصاص, مقاله در مورد دیه زن, مقاله در مورد شهادت زن در دادگاه, مقاله در مورد قصاص, تحقیق دانشجویی درباره برابری دیه بین زن و مرد, تحقیق دانشجویی درباره تساوی حقوقی بین زن و مرد, تحقیق دانشجویی درباره تفاوت دیه, تحقیق دانشجویی درباره تفاوت دیه مرد و زن, تحقیق دانشجویی درباره تفاوت قصاص, تحقیق دانشجویی درباره دیه زن, تحقیق دانشجویی درباره شهادت زن در دادگاه, تحقیق دانشجویی درباره قصاص, مقاله دانشجویی درباره برابری دیه بین زن و مرد, مقاله دانشجویی درباره تساوی حقوقی بین زن و مرد, مقاله دانشجویی درباره تفاوت دیه, مقاله دانشجویی درباره تفاوت دیه مرد و زن, مقاله دانشجویی درباره تفاوت قصاص, مقاله دانشجویی درباره دیه زن, مقاله دانشجویی درباره شهادت زن در دادگاه, مقاله دانشجویی درباره قصاص, تحقیقات دانش آموزی در مورد برابری دیه بین زن و مرد, تحقیقات دانش آموزی در مورد تساوی حقوقی بین زن و مرد, تحقیقات دانش آموزی در مورد تفاوت دیه, تحقیقات دانش آموزی در مورد تفاوت دیه مرد و زن, تحقیقات دانش آموزی در مورد تفاوت قصاص, تحقیقات دانش آموزی در مورد دیه زن, تحقیقات دانش آموزی در مورد شهادت زن در دادگاه, تحقیقات دانش آموزی در مورد قصاص, مقالات دانش آموزی در مورد برابری دیه بین زن و مرد, مقالات دانش آموزی در مورد تساوی حقوقی بین زن و مرد, مقالات دانش آموزی در مورد تفاوت دیه, مقالات دانش آموزی در مورد تفاوت دیه مرد و زن, مقالات دانش آموزی در مورد تفاوت قصاص, مقالات دانش آموزی در مورد دیه زن, مقالات دانش آموزی در مورد شهادت زن در دادگاه, مقالات دانش آموزی در مورد قصاص

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان