تحقیق مقاله قلم

مشخص نشده
مشخص نشده
14
word
119 KB
5934
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله قلم

  مقدمه

  قلم اسبابی برای نوشتن یا خط کشیدن بوسیله مرکب یا سیالی دیگر ، یکی از قدیمی ترین افزارهای ارتباطی مهم نوع بشر است . در سراسر تاریخ ، مردمان تاریخ از قلم برای کسب و کار و ثبت اندیشه ها و وقایع زمن خود استفاده می کرده اند . امروز ماشین تحریر عمدتاً در اغلب مکاتبات اداری و جز آن جانشین قلم شده است ، ولی هنوز هم در کاتبات رسمی قلم بکار می رود . همه قلمها اسبابی دارند که روان شدن مرکب را به بصورتی مهار شده بر روی کاغذ یا مواد دیگر تأمین می کند . بعضی از قلمهای قدیمی را باید ، برای نوشتن ، پیوسته وارد مرکب کنند یا در دوات بزنند ،‌ولی بیشتر قلمهای کنونی مخنی دارند که مقداری مرکب در خود نگاه می دارد .

  فعلاً  سه نوع اصلی قلم عبارت است از قلم خود نویس ،‌خودکار ساچمه ای و خودکار نمدی .

  قلم خوشنویسی

  هر قلمی که مخزن مرکب همراه داشته باشد قلم خودنویس است ، ولی این اصطلاح معمولاً در مورد قلمهایی بکار می رود که سر قلم شکافدار دارند .

  در بیشتر قلم خودنویس ها ،‌ذخیره مرکب یا در فشنگ پلاستیکی قابل تعویضی است ، یا در مخزن دایمی به شکل کیسه لاستیکی . ایم مخزنها در جوف تنه قلم جای دارند . در همه قلمهای خودنویس ، مجاری ظریفی سر قلم را به مخزن مرکب مرتبط می سازد . از این مجاری ، هوا وارد مخزن می شود و در فضای بالای مرکب می ایستد . به سبب هوا ، مرکب در مجرایی که به سر قلم مرتبط است ، جاری می شود . در عقب سر قلم جسمی سحت از لاستیک یا پلاستیک هست ع که در زبان فارسی آن را زغال می نامند . مرکب در شکافهای شانه مانند آن می ماند و یکباره بر روی کاغذ نمی ریزد ، تا زمانیکه این مرکبهای اضافی باقی است قلم می نویسد و پس از آن راه برا ی وارد شدن هوا به مخزن باز می ماند و دوباره مرکب وارد ذال می شود . افلب قلم خودنویسها کلاهکی دارند که هنگام بیکار ماندن قلم سر آن را می پوشاند . کلاهک از تبخیر مرکب و نیز از آسیب دیدن سر قلم جلوگیری می کند .

  2-خودکار ساچمه ای

  این قلم در سالهای اخیر تا حد وسیعی جای قلم خودنویس را گرفته است ، و علت این رواج آن است که مانند قلم خودنویس ، احتیاج به پر کردن مکرر ندارد . در سر این قلم ، گلوله یا ساچمه بسیار ریزی است که ، در زیر مجرایی متصل به مخزن مرکب ، در حفره ای قرار گرفته و کمتر از نیمی از آن بیرون از حفره است ، مرکب ساچمه را تر می کند و در ضمن حرکت قلم بر کاغذ  ، ساچمه میگردد و مرکب را بر کاغذ منتقل می سازد . ساچمه را از ماده سختی چون کربور تنگستن یا فلز و گاه از یاوت ساخته می شود . مرکب خودکار قوام شربتی دارد که در این صورت ( توپی ) روانی در مخزن سر باز مرکب روی آن قرار گرفته و با فشار هوا به تدریج پایینتر می رود و همیشه مانع ریختن مرکب می شود ، در بعضی از خودکارها مرکب از این هم غلیظ تر است و توپی هم ندارد . هر وقت مرکب تمام شد ، مخزم مرکب خودکار را عوض می کنند .

  خودکار نمدی

  این قلمها برای نوشتن روی کاغ و فلز و شیشه و پلاستیک و بسیار چیزهای دیگر به کار می روند . مرکب یا سیال دیگر از فشنگ یا از فتیله آغشته به مرکبی به نوک متخلخل قلم می آید . نوک قلم ، که معمولاً از نمد یا پلاستیک ساخته می شود ، بسیار انعطاف پذیر است . خطی که با این قلم نوشته میشود ، از خط نوشته شده با قلم خودنویس  یا خودکار ساچمه ای پهنتر است . مرکب خودکارهای نمدی رنگارنگ و بسیار پر رنگ است و به سرعت خشک می شود .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله قلم

  فهرست:

  مقدمه......................................................................................................................                                        1

  قلم خوشنویسی  .................................................................................................... 2

  خودکار ساچمه ای   .................................................................................................  2

  خودکار نمدی   ........................................................................................................  3

  قلم بند ...................................................................................................................  4

  قلم بندی ................................................................................................................  4

  قلمدان ...................................................................................................................  5

  قلمدان سازی ......................................................................................................... 5

  قلم زنی ................................................................................................................... 6

  شیوه کار ................................................................................................................. 8

  قلم کار .................................................................................................................... 8

  قلم گندمی ............................................................................................................. 10

  قلم فرانسه ............................................................................................................. 10

  قلم نی .................................................................................................................... 10

  قلم نیزه ای ............................................................................................................. 10

  قلیا یا قلیاب ........................................................................................................... 10

  قندیل ..................................................................................................................... 10

  قید ......................................................................................................................... 10

  منبع ....................................................................................................................... 11

   

   

  منبع:

  ندارد.

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
تحقیق در مورد خودکار, تحقیق در مورد خودکار ساچمه ای, تحقیق در مورد خودکار نمدی, تحقیق در مورد قلم, تحقیق در مورد قلم خوشنویسی, تحقیق در مورد قلم زنی, تحقیق در مورد قلم گندمی, تحقیق در مورد قلم نیزه ای, تحقیق در مورد قلمدان, تحقیق در مورد قلمدان سازی, تحقیق در مورد قلیا, تحقیق در مورد قلیا یا قلیاب, تحقیق در مورد قلیاب, مقاله در مورد خودکار, مقاله در مورد خودکار ساچمه ای, مقاله در مورد خودکار نمدی, مقاله در مورد قلم, مقاله در مورد قلم خوشنویسی, مقاله در مورد قلم زنی, مقاله در مورد قلم گندمی, مقاله در مورد قلم نیزه ای, مقاله در مورد قلمدان, مقاله در مورد قلمدان سازی, مقاله در مورد قلیا, مقاله در مورد قلیا یا قلیاب, مقاله در مورد قلیاب, تحقیق دانشجویی درباره خودکار, تحقیق دانشجویی درباره خودکار ساچمه ای, تحقیق دانشجویی درباره خودکار نمدی, تحقیق دانشجویی درباره قلم, تحقیق دانشجویی درباره قلم خوشنویسی, تحقیق دانشجویی درباره قلم زنی, تحقیق دانشجویی درباره قلم گندمی, تحقیق دانشجویی درباره قلم نیزه ای, تحقیق دانشجویی درباره قلمدان, تحقیق دانشجویی درباره قلمدان سازی, تحقیق دانشجویی درباره قلیا, تحقیق دانشجویی درباره قلیا یا قلیاب, تحقیق دانشجویی درباره قلیاب, مقاله دانشجویی درباره خودکار, مقاله دانشجویی درباره خودکار ساچمه ای, مقاله دانشجویی درباره خودکار نمدی, مقاله دانشجویی درباره قلم, مقاله دانشجویی درباره قلم خوشنویسی, مقاله دانشجویی درباره قلم زنی, مقاله دانشجویی درباره قلم گندمی, مقاله دانشجویی درباره قلم نیزه ای, مقاله دانشجویی درباره قلمدان, مقاله دانشجویی درباره قلمدان سازی, مقاله دانشجویی درباره قلیا, مقاله دانشجویی درباره قلیا یا قلیاب, مقاله دانشجویی درباره قلیاب, تحقیقات دانش آموزی در مورد خودکار, تحقیقات دانش آموزی در مورد خودکار ساچمه ای, تحقیقات دانش آموزی در مورد خودکار نمدی, تحقیقات دانش آموزی در مورد قلم, تحقیقات دانش آموزی در مورد قلم خوشنویسی, تحقیقات دانش آموزی در مورد قلم زنی, تحقیقات دانش آموزی در مورد قلم گندمی, تحقیقات دانش آموزی در مورد قلم نیزه ای, تحقیقات دانش آموزی در مورد قلمدان, تحقیقات دانش آموزی در مورد قلمدان سازی, تحقیقات دانش آموزی در مورد قلیا, تحقیقات دانش آموزی در مورد قلیا یا قلیاب, تحقیقات دانش آموزی در مورد قلیاب, مقالات دانش آموزی در مورد خودکار, مقالات دانش آموزی در مورد خودکار ساچمه ای, مقالات دانش آموزی در مورد خودکار نمدی, مقالات دانش آموزی در مورد قلم, مقالات دانش آموزی در مورد قلم خوشنویسی, مقالات دانش آموزی در مورد قلم زنی, مقالات دانش آموزی در مورد قلم گندمی, مقالات دانش آموزی در مورد قلم نیزه ای, مقالات دانش آموزی در مورد قلمدان, مقالات دانش آموزی در مورد قلمدان سازی, مقالات دانش آموزی در مورد قلیا, مقالات دانش آموزی در مورد قلیا یا قلیاب, مقالات دانش آموزی در مورد قلیاب

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان