دانلود تحقیق و مقاله علوم اجتماعی و جامعه شناسی

در این بخش از سایت تحقیقات مرتبط با رشته علوم اجتماعی و جامعه شناسی قرار گرفته شده است. در صورتی که به دنبال مقالات دانشجویی و یا تحقیق دانش آموزی در زمینه رشته علوم اجتماعی و جامعه شناسی هستید می توانید از این بخش سایت به دانلود تحقیق علوم اجتماعی و جامعه شناسی و یا دانلود مقاله علوم اجتماعی و جامعه شناسی مورد نظر خود بپردازید.

در بین فایل های آماده موجود در دسته بندی علوم اجتماعی و جامعه شناسی می توانید به دانلود تحقیقات و مقالات رایگان علوم اجتماعی و جامعه شناسی نیز دسترسی داشته باشید. در بین فایل های تحقیقاتی مرتبط با رشته علوم اجتماعی و جامعه شناسی مقالاتی به صورت رایگان قرار داده شده است تا در تکمیل تحقیقات دانشجویی رشته علوم اجتماعی و جامعه شناسی و همچنین مقالات دانش آموزی در مورد علوم اجتماعی و جامعه شناسی از آنها کمک بگیرید.

لازم به ذکر است اکثر فایل های موجود در این بخش همگی با پسوند doc در قالب فایل word آماده می باشند که شما میتوانید از این فایل های تحقیق و مقاله آماده قابل ویرایش رشته علوم اجتماعی و جامعه شناسی در تحقیقات و مقالات دانش آموزی و دانشجویی خود استفاده کنید.

در صورتی که در روال دانلود تحقیق یا مقاله علوم اجتماعی و جامعه شناسی خود دچار مشکل شدید و یا برای دانلود مقالات و تحقیقات دانشجویی سوالی داشتید می توانید با استفاده از اطلاعات موجود در بخش تماس با ما، از همکاران ما در این زمینه کمک بگیرید.

تحقیق مقاله پوشاک و مد و شناخت مراکز تجاری

چکیده : تن پوش در ایران همانند دیگر جنبه های فرهنگ ما، دارای تنوعی در حد وسعت جغرافیایی و قدمتی شانه به شانه تاریخ این مرز پرگهر است. آن چه ما امروز به راستی در کشور احساس کمبود می کنیم نوعی نگاه خاص و ویژه به مساله پوشش است که برای زیست در دنیای امروز و جذب درست فرهنگ آن ضروری است. اگر چه که در طول تاریخ سرزمینمان هیچگاه مجموعه ای سازمان یافته و متمرکز برای بر آوردن تمام ...

تحقیق مقاله بررسی و شناخت چگونگی برگزاری جشن های آتش در ایران باستان

رشته و گرایش علوم اجتماعی مردم شناسی طرح تحقیق بیان مسئله آتش و جشن های مربوط به آن دارای چه جایگاهی در ایران باستان بوده است؟ در نگاهی اجمالی و مختصر آتش از کلمه آتر گرفته شده که در گذشته آتربان یا آذربان به کسی گفته می شده که پاسبان آتش یا آتر بوده است و در بیانی ساده تر آتش از برخورد و سایش دو شیء و ایجاد جرقه بوجود می آید. واژه جشن از کلمه اوستایی سینه Yasna آمده و این کلمه ...

تحقیق مقاله تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

چکیده پژوهش حاضر به تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران است. نمونه مورد نظر تحقیق که به روش مقایسه انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده در تحقیق شامل پرسشنامه عزت بدنی و شامل 2 قطعه عکس که توسط 50 نفر از دانشجویان تهران مرکز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهای آماری توصیفی و آزمونt مستقل استفاده شده است. فرضیات این تحقیق عبارت بودند ...

تحقیق مقاله بیماران معتاد تزریقی

چکیده با توجه به افزایش معتادان تزریقی و موارد بستری آنان در بخش‌های عفونی و پیچیدگی‌های مشکلات پزشکی آنان، درک بهتر ویژگیهای بیماریهای عفونی در این افراد ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژی، شیوع و سیر انواع بیماریهای عفونی برروی 126 مورد بستری در 122 معتاد تزریقی در بخش‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از خرداد 81 الی دی 82 انجام شده است. عفونت‌های این افراد ...

تحقیق مقاله تاثیرآموزش جرات ورزی بر سازگاری اجتماعی کودکان بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی شهرستان اردبیل

چکیده این پژوهش با هدف بررسی تاثیرآموزش جرات ورزی بر سازگاری اجتماعی کودکان بی سرپرست اجرا شد. پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل که شامل یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل 500کودکان تحت پوشش بهزیستی شهر اردبیل در سال 1392 بودند که از میان آنهابا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، ابتدا60 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ...

تحقیق مقاله نقش عدم تحمل ابهام در پیش بینی سوء مصرف مواد در معتادان شهر اردبیل

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عدم تحمل ابهام درپیش بینی سوء مصرف مواد درمعتادان شهراردبیل اجراشد. پژوهش ازنوع همبستگی و جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معتادان شهر اردبیل بود. نمونه پژوهش، (100 نفر) به شیوه نمونه گیری دردسترس از بین معتادان مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد، زندان وکمپهای ترک اعتیاد این شهرانتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه ازپرسشنامه های ولع هرویین ...

تحقیق مقاله نقش عدم تحمل ابهام و کمال گرایی در پیش بینی سوء مصرف مواد

چکیده مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عدم تحمل ابهام و کمال گرایی درپیش بینی سوء مصرف مواد درمعتادان شهراردبیل اجراشد. روش: پژوهش ازنوع همبستگی و جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معتادان شهر اردبیل بود. نمونه پژوهش، (100 نفر) به شیوه نمونه گیری دردسترس ازبین معتادان مراجعه کننده به مرکزترک اعتیاد (شفا)، زندان وکمپهای ترک اعتیاد این شهرانتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه ...

تحقیق مقاله بررسی رابطه بین مهارت های زندگی و پرخاشگری پسران 12 تا 18 ساله عشایر استان اردبیل

چکیده : مقدمه: هدف کلی این پژوهش، شناخت ارتباط بین مهارتهای زندگی و پرخاشگری پسران 12 تا 18 ساله عشایر استان اردبیل می باشد. روش: نمونه و جامعه آماری این پژوهش را 80 نفر از پسران 12 تا 18 ساله عشایر استان اردبیل که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند، تشکیل می دهند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مهارتهای زندگی و پرسشنامه پرخاشگری ویلیامزوهمکاران(1996) بود. برای تجزی و تحلیل ...

تحقیق مقاله رابطه بین کم‌ رویی و هراس اجتماعی با کیفیت زندگی در دانشجویان

چکیده: زمینه مساله: اندازه‌گیری کیفیت زندگی به عنوان یک بحث علمی در سالهای اخیر توجه افراد زیادی را به خود معطوف کرده است. از جمله عواملی که بر کیفیت زندگی تاثیر می گذارند کمرویی و هراس اجتماعی می باشد. شیوع کم‌رویی و هراس اجتماعی در دانشجویان پی‌آمدهای زیان بار فردی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت که توجه دانشگاه‌ها را درجهت کاهش آن می‌طلبد. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ...

تحقیق مقاله اصلاح الگوی مصرف و راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف

اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است. از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد ...

تحقیق مقاله جمعیت و تنظیم خانواده

مقدمه سالهای سال است که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بامسئله افزایش سریع جمعیت روبرو هستند ، این مسئله مشکلات ناگواری را از نظر اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی متوجه نموده است . به طور کلی دور تسلسلی بین جمعیت وعوامل پیشرفت وجود دارد . در جمعیتهای متناسب درآمد وصنعت بالاست ، امکانات تحصیلی وشغلی مناسب وجود دارد . فقر کم است واین امر کمک می کند که جمعیت روز به روز متناسبتر ...

تحقیق مقاله ارتباطات و تاریخچه روابط عمومی

تاریخچه روابط عمومی: برای نخستین بار در سال 1906 میلادی « آمویی لی » که خبرنگار روزنامه بود اولین دفتر روابط عمومی را در نیویورک تأسیس کرد . وی در نخستین اقدام خود با صدور اعلامیه ای به نام « اعلامیه اصول » هدف عمده روابط عمومی را اطلاع رسانی به مردم عنوان کرد ، تأکید کرد که هدف آن تبلیغات تجاری نیست . روابط عمومی در ایران: نخستین واحد روابط عمومی در ایران در سال 1330 توسط دکتر ...

تحقیق مقاله بیکاری

چکیده: مشکل بیکاری در دهه های اخیر به صورت یکی از مسایل بسیار حاد کشورهای توسعه نیافته در امده است در کشورهای عقب افتاده جنبه های بیکاری در تارو پود جامعه نهفته و به صورت مزمن در امده است و عقب ماندگی در فناوری در پاره ای از موارد مشکلی لاینحل نشان می دهد. بیکاری به عنوان عارضه ای که باعث عدم استفاده از نیروی فعال و قابل کار می باشد بیماری است مزمن که مانند پدیده ی تورم خوشایند ...

تحقیق مقاله آسیب شناسی اجتماعی زنان (فرار دختران از خانه)

مقدمه: امروزه جوامع گسترده به دلیل پیچیدگیهای خاصی که در این نوع جوامع وجود دارد ، با مشکلات و مسائل فراوانی در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی روبرو هستند و همیشه همراه با پیشرفت با انواع آسیب های اجتماعی روبرو بوده اند . از جمله این آسیب ها می توان از ترک ناگهانی دختران از خانه یاد کرد ، که این مسئله در جامعه ما به دلیل وجود معیارها و هنجارهای دینی و خانوادگی ، یک نوع اسیب ...

تحقیق مقاله ریشه های اجتماعی فرهنگی شکست ها و تدابیر جبرانی متداول

یکی از ریشه های مهم شکست های تحصیلی مربوط به ساختارهای مسلماً بسیار به هم مرتبط جامعه و مدرسه در سطوح مختلف آنها می شود پ . بوردیو و پاسرون دقیقاً نشان داده اند که چگونه سازمان آموزش سعی دارد جامعه را در همان وضع و با همان سلسله مراتب در خود بازسازی کند . با این حال غالباً در مدرسه وجود نیروی دگرگونی اجتماعی بالقوه ای تشخیص داده شده است . گر چه از این لحاظ باید از هر گونه خیال ...

تحقیق مقاله انحرافات اجتماعی جوانان

مقدمه : باید از دگم گرایی ها در اندیشه فلسفی دوری کرد. برای بشر بنیادی تر از بررسی حقیقت جستجوی ارزش آن بوده است و متافیزیسین ها همگی به دنبال ارزش گذاری مفاهیم متضاد بوده اند،کسانی که به شهود دلایل منطقی را متصل می کنند راه به خطا رفته اند،بشر به دلیل خواست ” قدرت ” به دنبال شناخت است نه به دلیل تشنگی عقل ناب نمی توان از همساز با طبیعت بودن یک اصل اخلاقی برای خود ساخت. زیرا ...

تحقیق مقاله اهداف حکومت اسلامى

حکومتها بر حسب ماهیت و مصدر مشروعیت مى خویش اهداف و مقاصدى دارند که در جهت نیل به آن تلاش مى‏کنند.هدف مهم حکومتهاى غیر دینى، تأمین نیازهاى مادى و معیشتى مردم خود است .اما حکومتهاى دینى علاوه بر غایت فوق دغدغه‏ى دین و ارزشهاى آن را نیز دارند. حکومت اسلامى هم به نوبه خود، دغدغه‏ى تأمین سعادت دنیوى و اخروى جامعه‏ى خود را دارد .که تبیین آن مجال دیگرى مى‏طلبد.استاد شهید با استناد به ...

تحقیق مقاله فرق وبر و جامعه شناسان دیگر در تحلیل جامعه غرب

ماکس وبر جامعه شناسی را علم فراگیر کنش اجتماعی می دانست. او به خاطر تأکید تحلیلی بر کنشگران فردی، از بسیاری از پیشینیان متفاوت بود، زیرا که تحلیل جامعه شناختی آن ها بیشتر بر صورت ‌های ساختاری- اجتماعی مبتنی بود. اسپنسر بیشتر به قضیه تکامل هیئت اجتماعی در مقایسه با ارگانیسم فردی پرداخته بود. علاقه اصلی دورکیم معطوف به تنظیم ‌های اجتماعی ای بود که انسجام ساختار‌های اجتماعی را حفظ ...

تحقیق مقاله کارل مارکس

کارل مارکس کارل هاینریش مارکس (به آلمانی: Karl Heinrich Marx) (زاده ۵ مه ۱۸۱۸ در تریر، پروس - درگذشته ۱۴ مارس ۱۸۸۳ در لندن، انگلستان) متفکر انقلابی، فیلسوف، جامعه‌شناس، تاریخ‌دان و اقتصاددان آلمانی و از تاثیرگذارترین اندیشمندان تمام اعصار است.[۱][۲][۳] او به همراه فردریش انگلس، مانیفست کمونیست[۴] (۱۸۴۸) که مشهورترین رساله تاریخ جنبشهای سوسیالیستی می‌باشد را به طبع رساند. وی ...

تحقیق مقاله فاسد اجتماعی در عصر بعثت

هدف و ضرورتهای این تحقیق : انسان موجودی است که برای رسیدن به سعادت و خوشبختی نیازمند الگو و اسوه نیکو می باشد که بتواند با پیروی از او عقل و فطرت خود را شکوفا کند و زمینه خوشبختی خویش را فراهم سازد . برای رفع این نیاز حیاتی ، خدواند متعال رسول (ص) خود را به عنوان اسوه حسنه معرفی می کند. "لَقَد کانَ لَکُم فی رَسولِِِ الله اُسوۀ حَسنه ُ لِِِِِِِِِِِِِمَن کانَ یَرجو الله و الیَومَ ...

تحقیق مقاله مخالفت حضرت با بیگاری و کار اجباری

در زمان خلافت امیر المؤمنین علیه السلام مردم کی از اقالیم نزد آن حضرت آمدند و چنین معروض داشتند : در سرزمین ما آثار نهری هست که گذشت زمان و حوادث روزگار مجرای آن را انباشته و ما را از فوائد آن محروم داشته است و هرگاه حفر آن نهر تجدید شود ، در آبادی اقلیم و رونق زندگی ما تأثیری به سزا خواهد داشت . سپس تقاضا کردند که امیرالمؤمنین علیه السلام به حاکم آن اقلیم فرمان دهد تا ایشان را ...

تحقیق مقاله مدیریت روابط انسانی

پیشگفتار فلسفه طبیعت انسان فلسفه یک مدیر نسب به طبیعت انسان به وی کمک می کند که نوع تکنیک انگیزشی که بکار می برد را تعیین کند و در اوائل این قرن ، فردریک تیلور و ایلتون مایو نظراتی پیشنهاد کردند که ممکن است آنها را به نام فلسفه های مغایر بنامیم. تیلور متقاعد شده بود که روش علمی یک چهار چوب منطقی برای تجزیه و تحلیل مشکلات بوده ومی توان آن را برای فرآیند مدیریت بکار برد. او براین ...

تحقیق مقاله فقر مساوی با فحشا؟!

نمی دانم که تحت چه شرایطی یک سری از احکام اسلام لغو می شود، اما هر چه هست باید خیلی شرایط خاصی باشد. مثلا خوردن گوشت مردار حرام است، اما تحت شرایطی خاص؛ مثلا هنگامی که انسان از گرسنگی در حال مردن است، می تواند گوشت مردار بخورد. اما نمی دانم این مطلب برای خودفروشی و انجام فحشا چگونه است. تحت چه شرایطی انسان می تواند خودفروشی کند؟ آیا هنگامی که نمی تواند خرج تفریحات فرزندانش را ...

تحقیق مقاله فرهنگ (شکاف نسل ها)

مقدمه در سالهای اخیر فرهنگ بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است . بسیاری از مباحث جاری در کشور، چه در حوزه اقتصاد یا سیاست رنگی فرهنگی دارد. غالباً از صفت فرهنگ برای توضیح مجموعه عوامل ناشناخته استفاده می شود و این کاربرد اصطلاح فرهنگ ،بر ابهام معنایی این اصطلاح بیش از پیش می افزاید. در عین حال این مسأله از واقعیت دیگری نیز خبر می دهد . بخش فرهنگ از یک سو تحت تأثیر تحولات ( ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان